Website dạy bấm máy CASIO fx570 es,vn... để chinh phục đề THPT QG được học sinh yêu thích nhất Mountain View
Home / Đề Thi Thử / Casio giải nhanh một số câu hay đề SGD Thanh Hóa

Casio giải nhanh một số câu hay đề SGD Thanh Hóa

Casio giải nhanh một số câu hay đề SGD Thanh Hóa

Câu 31. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ${{\cos }^{3}}2x-{{\cos }^{2}}2x=m{{\sin }^{2}}x$  có nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{6} \right)$

              A.3                          B.2                                  C.0                               D.1

Câu 32. Cho hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+m$ (m là tham số) . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y=-3$ tại bốn điểm phân biệt, trong đó có một điểm có hoành độ lớn hơn 2 còn ba điểm kia có hoành độ nhỏ hơn 1, là khoảng $\left( a;b \right)$ (với $a,b\in Q$ , a,b là phân số  tối giản). Khi đó 15ab nhận giá trị nào dưới đây?

A. -95               B.95           C. -63                  D. 63

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ 0;10 \right]$ để tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{{{\log }_{2}}^{2}x+3{{\log }_{\frac{1}{2}}}{{x}^{2}}-7}<m\left( {{\log }_{4}}{{x}^{2}}-7 \right)$  chứa khoảng  $\left( 256;+\infty  \right)$

A.7                  B.10              C.8                  D.9

Câu 41. Cho đồ thị hàm số $f(x)={{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ ${{x}_{1}};{{x}_{2}};{{x}_{3}}$ . Tính giá trị biểu thức $P=\frac{1}{f'({{x}_{1}})}+\frac{1}{f'({{x}_{2}})}+\frac{1}{f'({{x}_{3}})}$

A.$P=0$                     $P=\frac{1}{2b}+\frac{1}{c}$                     C. $P=b+c+d$           D.$P=3+2b+c$

Bình luận

Các ý kiến phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các em hãy Like Page để nhận nhiều phương pháp học hay và bài tập hay hơn nhé

Chúc các em ĐỖ ĐẠI HỌC ^^

CLOSE