Website dạy bấm máy CASIO fx570 es,vn... để chinh phục đề THPT QG được học sinh yêu thích nhất Mountain View
Home / Thi Là Đỗ / Sinh Học / Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 1)

Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 1)

Hê lô hế lô các em  laugh  Cta đi chuyên đề đầu tiên, cơ chế di truyền và biến dị phần Phân tử ADN và cơ chế nhân đôi nhé

Bài 1. Một gen có 20% Ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 2040 Nu. B. 2400 Nu. C. 3000 Nu. D. 1800 Nu.

Bài 2. Enzim ADN – pôlimeraza làm đứt 4050 liên kết hiđrô của một gen để tổng hợp nên hai gen con, đã đòi hỏi

môi trường nội bào cung cấp 3000 nuclêôtit tự do. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mẹ:

A. A = T = 450 Nu; G = X = 1050 Nu. B. A = T = 600 Nu; G = X = 900 Nu.

C. A = T = 1050 Nu; G = X = 450 Nu. D. A = T = 900 Nu; G = X = 600 Nu.

Bài 3.Một gen có 2346 liên kết hiđrô. Hiệu số giữa Ađênin của gen với một loại nuclêôtit khác bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen đó. Gen tự nhân đôi liên tiếp 5 lần, thì số lượng từng loại nuclêôtit tự do môi trường nội bào cung cấp cho quá

trình tự nhân đôi của gen là:

A. Amt = Tmt = 14880 Nu và Gmt = Xmt = 22320 Nu.

B. Amt = Tmt = 12648 Nu và Gmt = Xmt = 18972 Nu.

C. Amt = Tmt = 22134 Nu và Gmt = Xmt = 9486 Nu.

D. Amt = Tmt = 22320 Nu và Gmt = Xmt = 14880 Nu.

Bài 4.Một gen tái sinh nhiều đợt trong môi trường chứa toàn bộ các nuclêôtit được đánh dấu. Trong các gen con sinh ra thấy có 6 mạch đơn chứa các nuclêôtit đánh dấu, còn 2 mạch đơn chứa các nuclêôtit bình thường không đánh dấu. Số lần nhân đôi của gen mẹ là

A. 3 lần. B. 2 lần. C. 1 lần. D. 4 lần.

Bài 5. Đặc điểm nào là không đúng đối với quá trình nhân đôi ở tế bào nhân thực?

A. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bổ sung.

B.Quá trình nhân đôi gồm nhiều đơn vị tái bản.

C.Quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở kì trung gian giữa hai lần phân bào.

D.Mỗi đơn vị nhân đôi có một chạc tái bản hình chữ Y.

Bài 6. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN có nghĩa là

A.trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

B.sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo 2 hướng và ngược chiều nhau.

C.2 ADN mới được hình thành, 1 ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc thay đổi.

D.2 ADN mới được hình thành hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

Bài 7. Những vị trí nào trong tế bào nhân thực diễn ra sự nhân đôi của ADN?

A.Ti thể, lục lạp, nhân. . B. Lục lạp, nhân, trung thể.

C.Nhân, trung thể, ti thể. D. Lục lạp, trung thể, ti thể.

Bài 8. Enzim ADN – pôlimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?

A.Sử dụng đồng thời cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.

B.Chỉ sử dụng 1 mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ 3’.

C.Chỉ sử dụng 1 mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ 5’.

D.Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch mới.

Bài 9.Cho các đặc điểm về quá trình nhân đôi ADN:

(1) Thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn

(2) ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’-3’

(3) Từ 1 ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống mẹ

(4) Có sự tham gia của nhiều loại ADN pôlimeraza giống nhau

(5) Qúa trình nhân đôi bắt đầu ở nhiều vị trí trên phân tử ADN.

Đặc điểm giống nhau giữa sv nhân sơ và thực là:

A. (1), (2), (3), (5)       B.(2), (3), (5)         C.(1), (2), (3), (4)        D.(1), (2), (3)

Bài 10.Gen có thương số giữa X với một loại Nu khác là 9/7. Tỷ lệ % từng loại Nu của gen là:

A. A=T=21,25%, G=X=27%

B. A=T=28 %, G=X=36%

C.A=T=21,875 %, G=X=28,125%

D.Cả A, B, C đều đúng

*******************

Đáp án: 1B 2A 3C 4B 5D 6A 7A 8B 9D 10C

Chi tiết lời giải: Chỉ có tại gr Lương Sơn Bạc ,hehe  *blum*

Đùa thôi, lâu lâu mới xuống núi,hjhj. Mấy bài này khởi động nên khá đơn giản, các e cứ phải nói là xơi bon bon nhở.

Có ai lên núi với ad ko? Không khí thoáng mát, đặc biệt nhiều cái độc và lạ nữa  *good*

Theo dõi tiếp phần 2 tại: http://bikiptheluc.com/co-che-di-truy…bien-di-phan-2.html

 

Chúc các e học tốt ^^

Bình luận

Các ý kiến phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các em hãy Like Page để nhận nhiều phương pháp học hay và bài tập hay hơn nhé

Chúc các em ĐỖ ĐẠI HỌC ^^

CLOSE