Website dạy bấm máy CASIO fx570 es,vn... để chinh phục đề THPT QG được học sinh yêu thích nhất Mountain View
Home / Thi Là Đỗ / Sinh Học / Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 2)

Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 2)

Xin chào all các e, ahihi  smile

Mình tiếp tục phần 2 chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị chủ đề Phiên mã và dịch mã ( lý thuyết)

Câu 1. Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong

A. ribôxôm.    B. tế bào chất.     C. nhân tế bào.    D. ti thể.

Câu 2. Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

A. mạch mã hoá. B. mARN. C. mạch mã gốc. D. tARN.

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

A. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

D. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Câu 4. Quá trình phiên mã xảy ra ở

A. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn. B. sinh vật có ADN mạch kép.

C. sinh vật nhân chuẩn, vi rút. D. vi rút, vi khuẩn.

Câu 5. Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp

A. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. B. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.

C. tổng hợp các prôtêin cùng loại. D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.

Câu 6. ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’. B. Từ cả hai mạch đơn.

C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. D. Từ mạch mang mã gốc.

Câu 7. Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế

A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. B. tổng hợp ADN, dịch mã.

C. tự sao, tổng hợp ARN. D. tổng hợp ADN, ARN.

Câu 8. Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. kết thúc bằng Met. B. bắt đầu bằng axit amin Met.

C. bắt đầu bằng axit foocmin-Met. D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.

Câu 9. Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

A. nhân đôi ADN và phiên mã. B. nhân đôi ADN và dịch mã.

C. phiên mã và dịch mã. D. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.

B. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

C.mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.

D. Trên các tARN có các anticodon giống nhau

********************************************

Đáp án: 1B  2C  3D  4B  5A   6D   7A   8B   9C    10B

#Nguồn: Gr Lương Sơn Bạc

Phần 3 sẽ đc tiếp tục tại : http://bikiptheluc.com/co-che-di-truy…bien-di-phan-3.html

Thanks for read!!!

 

Bình luận

Các ý kiến phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các em hãy Like Page để nhận nhiều phương pháp học hay và bài tập hay hơn nhé

Chúc các em ĐỖ ĐẠI HỌC ^^

CLOSE