Website dạy bấm máy CASIO fx570 es,vn... để chinh phục đề THPT QG được học sinh yêu thích nhất Mountain View
Home / Tin tức / Tuyệt Kĩ Casio Giải nhanh các dạng toán Lượng giác

Tuyệt Kĩ Casio Giải nhanh các dạng toán Lượng giác

Tải về bản PDF: Tuyệt kĩ Casio giải nhanh Lượng Giác

Ví dụ 1: Tìm nghiệm của phương trình: $4{{\sin }^{3}}x\cos 3x+4{{\cos }^{3}}x\sin 3x+3\sqrt{3}c\text{os}4x=3$

luonggiac1

Ví dụ 2: Tìm m để phương trình sau có nghiệm $2m(\cos x+\sin x)=2{{m}^{2}}+\cos x-\sin x+\frac{3}{2}$

luonggiac2

Ví dụ 3: Cho $\tan \alpha =3$. Tính giá trị biểu thức $\,M=\frac{3\sin \alpha -2\cos \alpha }{5{{\sin }^{3}}\alpha +4{{\cos }^{3}}\alpha }$

luonggiac3

Ví dụ 4: Cho góc $\alpha $ thỏa mãn: $\pi <\alpha <\frac{3\pi }{2}$ và $\cos \alpha =\frac{-\sqrt{10}}{5}$. Tính $A=\frac{\cot \alpha }{1+{{\cot }^{2}}\alpha }$

luonggiac4

Ví dụ 5: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin x+4\cos x+1$ là:

luonggiac5

Ví dụ 6: Số nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\pi  \right)$ của phương trình $\sin 3x+\sin x-2{{\cos }^{2}}x=0$ là:

luonggiac6

Bình luận

Các ý kiến phản hồi

One comment

  1. Lê Nguyễn Hồng Nhung

    Cho mìmh hỏi tìm tập xác định của hàm số lượng giác thì bấm máy sao ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *